هم خانواده ضمن ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده ضمن چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه ضمن ؟
واژه های هم خانواده « ضمن » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. ضمنا
  2. ضمنی
  3. تضمين
  4. تضمين
  5. ضمان🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا