هم خانواده افتخار چیست ?

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده افتخار​

هم خانواده واژه افتخار چیست ؟
تمامی هم خانواده های افتخار را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • فخر
  • مفتخر

افتخار​

/'eftexAr/​

مترادف افتخار: سرافرازی، سربلندی، فخر، فخر کردن، مباهات، نازش، نازیدن

برابر پارسی: سربلندی، بالندگی، بالیدن، سرافرازی، نازش، ناییدن

لغت نامه دهخدا

افتخار
. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) نازیدن. (آنندراج ) (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بالیدن. فخر کردن. (یادداشت بخط مؤلف ).
|| مآثر کهنه را شمار کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ستایشگری بخصال ونازیدن بحسب و نسب و جز آن از آنچه در خود یا پدران باشد. فِخار. فَخر. فِخارَة. (از اقرب الموارد).
|| مرتفع و بلند گردیدن فخر و شرف. (از اقرب الموارد).
|| (حامص ) مأخوذ از تازی ؛ نازندگی. سرافرازی و فخر و آبرو و حرمت و زیبائی. (ناظم الاطباء). و بمعنای عظمت و آبرو و بزرگی و با لفظ کردن...

شراره

عضو فعال
  • فخر
  • مفتخر

افتخار​

/'eftexAr/​

مترادف افتخار: سرافرازی، سربلندی، فخر، فخر کردن، مباهات، نازش، نازیدن

برابر پارسی: سربلندی، بالندگی، بالیدن، سرافرازی، نازش، ناییدن

لغت نامه دهخدا

افتخار
. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) نازیدن. (آنندراج ) (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بالیدن. فخر کردن. (یادداشت بخط مؤلف ).
|| مآثر کهنه را شمار کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ستایشگری بخصال ونازیدن بحسب و نسب و جز آن از آنچه در خود یا پدران باشد. فِخار. فَخر. فِخارَة. (از اقرب الموارد).
|| مرتفع و بلند گردیدن فخر و شرف. (از اقرب الموارد).
|| (حامص ) مأخوذ از تازی ؛ نازندگی. سرافرازی و فخر و آبرو و حرمت و زیبائی. (ناظم الاطباء). و بمعنای عظمت و آبرو و بزرگی و با لفظ کردن مستعمل است. (آنندراج ). نازش. بالش. مباهات. سربلندی. فخر. مفاخرت. (یادداشت بخط مؤلف ) :
بامدادان حرب غم را تعبیه کن لشگری
اختیارش بر طلایه افتخارش بر شبه.
منوچهری.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا