هم خانواده صفت چیست ?

پاسخ درست
موصوف
صفات
وصف🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا