هم خانواده مسخره ?

hassan_reza

عضو انجمن
هم خانواده مسخره چیست ?
تمامی هم خانواده های واژه مسخره ؟
واژه های هم خانواده « مسخره » چیستند ؟

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست
  • مسخره
  • سخره
  • تسخیر
  • سخریه

فرهنگ معین
(مَ خَ رِ ) [ ع . مسخرة ] (اِ. ) ریشخند، شوخی .
فرهنگ عمید
۱. [عامیانه] تمسخر، استهزا.
۲. (اسم، صفت ) کسی که مورد ریشخند واقع می شود.
۳. (اسم ) [قدیمی] کسی که کارهای خنده دار می کند.

iraj

تازه وارد
  • مسخره
  • سخره
  • تسخیر
  • سخریه

فرهنگ معین
(مَ خَ رِ ) [ ع . مسخرة ] (اِ. ) ریشخند، شوخی .
فرهنگ عمید
۱. [عامیانه] تمسخر، استهزا.
۲. (اسم، صفت ) کسی که مورد ریشخند واقع می شود.
۳. (اسم ) [قدیمی] کسی که کارهای خنده دار می کند.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا