• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده اشتیاق چیست ?

شراره

عضو فعال

هم خانواده اشتیاق​

تمامی هم خانواد های واژه « اشتیاق » را نام ببرید ؟ هم خانواده های اشتیاق را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  1. شوق
  2. تشویق
  3. اشتیاق
  4. مشتاق

اشتیاق​

/'eStiyAq/​

مترادف اشتیاق: آرزومندی، تعشق، رغبت، شوق، عطش، علاقه، میل، وجد، هوس

برابر پارسی: آرزومندی، شور، شیفتگی

فرهنگ معین
اشتیاق
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) شوق داشتن، میل داشتن . ۲ - (اِمص .) آرزومندی . جِ شوق .
فرهنگ فارسی عمید
اشتیاق
شوق داشتن، آرزومند چیزی شدن، آرزومندی.

خسرو

عضو انجمن
  1. شوق
  2. تشویق
  3. اشتیاق
  4. مشتاق

اشتیاق​

/'eStiyAq/​

مترادف اشتیاق: آرزومندی، تعشق، رغبت، شوق، عطش، علاقه، میل، وجد، هوس

برابر پارسی: آرزومندی، شور، شیفتگی

فرهنگ معین
اشتیاق
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) شوق داشتن، میل داشتن . ۲ - (اِمص .) آرزومندی . جِ شوق .
فرهنگ فارسی عمید
اشتیاق
شوق داشتن، آرزومند چیزی شدن، آرزومندی.

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا