هم خانواده اشتیاق چیست ?

شراره

عضو انجمن

هم خانواده اشتیاق​

تمامی هم خانواد های واژه « اشتیاق » را نام ببرید ؟ هم خانواده های اشتیاق را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  1. شوق
  2. تشویق
  3. اشتیاق
  4. مشتاق

اشتیاق​

/'eStiyAq/​

مترادف اشتیاق: آرزومندی، تعشق، رغبت، شوق، عطش، علاقه، میل، وجد، هوس

برابر پارسی: آرزومندی، شور، شیفتگی

فرهنگ معین
اشتیاق
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) شوق داشتن، میل داشتن . ۲ - (اِمص .) آرزومندی . جِ شوق .
فرهنگ فارسی عمید
اشتیاق
شوق داشتن، آرزومند چیزی شدن، آرزومندی.

خسرو

عضو انجمن
  1. شوق
  2. تشویق
  3. اشتیاق
  4. مشتاق

اشتیاق​

/'eStiyAq/​

مترادف اشتیاق: آرزومندی، تعشق، رغبت، شوق، عطش، علاقه، میل، وجد، هوس

برابر پارسی: آرزومندی، شور، شیفتگی

فرهنگ معین
اشتیاق
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) شوق داشتن، میل داشتن . ۲ - (اِمص .) آرزومندی . جِ شوق .
فرهنگ فارسی عمید
اشتیاق
شوق داشتن، آرزومند چیزی شدن، آرزومندی.
 
پاسخ درست
موضوعات مشابه
نویسنده عنوان انجمن پاسخ ها تاریخ
NAZILA هم خانواده معین زبان فارسی 1
دکتر_رضایی هم خانواده حس زبان فارسی 1
stabekiove هم خانواده اعم زبان فارسی 1
farideh هم خانواده ترغیب چیست ? زبان فارسی 1
آقای_مهندس هم خانواده هضم چیست ? زبان فارسی 1

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا