• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده دفاع ?

erfan

عضو انجمن

هم خانواده دفاع چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه دفاع ؟
واژه های هم خانواده « دفاع » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. دافع
  2. مدافع
  3. دفاعی
  4. دفع
  5. مدفوع
  6. تدافع
  7. تدافعی
  8. مدفوعات🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا