• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده صحبت چیست ?

semrush

عضو انجمن

هم خانواده صحبت​

تمامی هم خانواده های واژه صحبت ؟
واژه های هم خانواده « صحبت » چیستند ؟

 
پاسخ درست
  1. صاحب
  2. مصاحبه
  3. مصاحب
  4. اصحاب
  5. صحابه

معنی صحبت​

۱ - (مص ل . ) همدمی کردن .
۲ - (اِمص . ) یاری ، همراهی .
۳ - همخوابی .
۴ - در فارسی به معنای : سخن گفتن ، گفتگو. ، ~ به میان آمدن موضوعی مطرح شدن و دربارة آن حرف زدن . ، ~ کسی گل کردن گرم و صمیمانه شدن صحبت ، با هم زیاد حرف زدن .

FATEMEH_GOL

تازه وارد
  1. صاحب
  2. مصاحبه
  3. مصاحب
  4. اصحاب
  5. صحابه

معنی صحبت​

۱ - (مص ل . ) همدمی کردن .
۲ - (اِمص . ) یاری ، همراهی .
۳ - همخوابی .
۴ - در فارسی به معنای : سخن گفتن ، گفتگو. ، ~ به میان آمدن موضوعی مطرح شدن و دربارة آن حرف زدن . ، ~ کسی گل کردن گرم و صمیمانه شدن صحبت ، با هم زیاد حرف زدن .
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا