• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده کوشش چیست ?

فرنود

عضو انجمن

هم خانواده کوشش​

تمامی هم خانواده های واژه « کوشش» را نام ببرید ؟
هم خانواده های کوشش چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. کوششی
  2. کوشا
  3. کوشیدنی
  4. کوششمند
  5. کوشیدن

مترادف کوشش: اهتمام، تقلا، تلاش، جدیت، جهد، سعی، فعالیت، مجاهدت، مداومت، مساعی

متضاد کوشش: تنبلی

خسرو

عضو انجمن
  1. کوششی
  2. کوشا
  3. کوشیدنی
  4. کوششمند
  5. کوشیدن

مترادف کوشش: اهتمام، تقلا، تلاش، جدیت، جهد، سعی، فعالیت، مجاهدت، مداومت، مساعی

متضاد کوشش: تنبلی

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ جدید
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا