هم خانواده معذرت

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده معذرت چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه معذرت ؟
واژه های هم خانواده « معذرت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. عذر
  2. معذور
  3. استعذار
  4. تعذر
  5. معتذر
  6. عَذِير : ج عُذر: عُذر آورنده

مترادف معذرت: اعتذار، پوزش خواهی، پوزش، عذر

برابر پارسی: پوزش🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا