• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده معذرت

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده معذرت چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه معذرت ؟
واژه های هم خانواده « معذرت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. عذر
  2. معذور
  3. استعذار
  4. تعذر
  5. معتذر
  6. عَذِير : ج عُذر: عُذر آورنده

مترادف معذرت: اعتذار، پوزش خواهی، پوزش، عذر

برابر پارسی: پوزش


لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا