هم خانواده شکوه ?

erfan

عضو انجمن

هم خانواده شکوه چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه شکوه ؟
واژه های هم خانواده « شکوه » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. شکوهمند
  2. با شکوه

مترادف شکوه: اهمیت، بزرگی، تجمل، جاه، جبروت، جلال، جلوه، حشمت، سرفرازی، شان، شوکت، عظمت، فر، فره، کبریا، مهابت، هیبت | تظلم، تعرض، شکایت، شکوائیه، گلایه، گله، گله مندی

محمد

عضو انجمن
  1. شکوهمند
  2. با شکوه

مترادف شکوه: اهمیت، بزرگی، تجمل، جاه، جبروت، جلال، جلوه، حشمت، سرفرازی، شان، شوکت، عظمت، فر، فره، کبریا، مهابت، هیبت | تظلم، تعرض، شکایت، شکوائیه، گلایه، گله، گله مندی

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا