• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده مقصد

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده مقصد چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه مقصد ؟
واژه های هم خانواده « مقصد » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. قصد
  2. مقصود
  3. قاصد
  4. مقاصد
مترادف مقصد: قصد، مراد، منظور، نظر، نیت، مطلوب، خواست، آماج، هدف

متضاد مقصد: مبداء

برابر پارسی: آماجگاه، خواستگاه، کرانه


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا