هم خانواده مامور چیست ?

bahram

عضو انجمن

هم خانواده مامور​

هم خانواده واژه مامور چیست ؟
تمامی هم خانواده های مامور را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • امر
  • امیر
  • امور
  • اوامر
  • اُمرا
مترادف مامور: عامل، کارگزار، وکیل، کارمند، گماشته، مستخدم، متصدی، مسئول، پاسبان، پلیس، فرستاده

متضاد مامور: آمر

برابر پارسی: کارگزار، گمارده، گماشته

لغت نامه دهخدا

مأمور. [ م َءْ ] (ع ص ) امر کرده شده و حکم کرده شده و فرموده شده و محکوم. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) :
عقل و تن آمرت گشت و گشت مأمورت هوی
عقل و تن مأمور گردد چون هوا آمر شود.
منوچهری.

شراره

عضو فعال
  • امر
  • امیر
  • امور
  • اوامر
  • اُمرا
مترادف مامور: عامل، کارگزار، وکیل، کارمند، گماشته، مستخدم، متصدی، مسئول، پاسبان، پلیس، فرستاده

متضاد مامور: آمر

برابر پارسی: کارگزار، گمارده، گماشته

لغت نامه دهخدا

مأمور. [ م َءْ ] (ع ص ) امر کرده شده و حکم کرده شده و فرموده شده و محکوم. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) :
عقل و تن آمرت گشت و گشت مأمورت هوی
عقل و تن مأمور گردد چون هوا آمر شود.
منوچهری.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا