هم خانواده سکوت چیست ?

پاسخ درست
  1. ساکت
  2. مسکوت
  3. سکته
  4. سکت🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا