هم خانواده لازم ?

پاسخ درست
 1. ملزم
 2. ملزوم
 3. لازمات
 4. الزام
 5. الزامی
 6. لزوم

مترادف لازم: بایست، بایسته، دربایست، ضرور، ضروری، فرض، ملزم، واجب

برابر پارسی: بایسته، بایا، دربایست، نیاز، نیازین

gameup

تازه وارد
 1. ملزم
 2. ملزوم
 3. لازمات
 4. الزام
 5. الزامی
 6. لزوم

مترادف لازم: بایست، بایسته، دربایست، ضرور، ضروری، فرض، ملزم، واجب

برابر پارسی: بایسته، بایا، دربایست، نیاز، نیازین

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا