• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده مفصل

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده مفصل چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه مفصل ؟
واژه های هم خانواده « مفصل » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. فاصله
 2. فصل
 3. تفاصل
 4. فاصل
 5. منفصل
 6. افصل
 7. استفصال

مترادف مفصل: باتفصیل، به تفصیل، بشرح، طولانی، مبسوط، مشروح | بند، پیوندگاه، مفصل ها

متضاد مفصل: به ایجاذ، موجز، مجمل، مختصر |

برابر پارسی: گسترده، پردامنه، فراوان، بند اندام، پیوندگاه، بلند، بند، بندگاه | ( مَفصل ) بندگاه | ( مُفصل ) پردامنه

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. فاصله
 2. فصل
 3. تفاصل
 4. فاصل
 5. منفصل
 6. افصل
 7. استفصال

مترادف مفصل: باتفصیل، به تفصیل، بشرح، طولانی، مبسوط، مشروح | بند، پیوندگاه، مفصل ها

متضاد مفصل: به ایجاذ، موجز، مجمل، مختصر |

برابر پارسی: گسترده، پردامنه، فراوان، بند اندام، پیوندگاه، بلند، بند، بندگاه | ( مَفصل ) بندگاه | ( مُفصل ) پردامنه

 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ , دکوراسیون داروخانه
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا