• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده موتور

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده موتور چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه موتور ؟
واژه های هم خانواده « موتور » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. موتوری
  2. موتورخانه
  3. موتوریزه

مترادف موتور: مولد نیروی مکانیکی، خودرو، ماشین، موتورسیکلت، انجین، مکینه، نیروی محرکه

برابر پارسی: یارنده، نیروگر، نیروده🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا