• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده غروب

MINA

عضو انجمن

هم خانواده غروب چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه غروب ؟
واژه های هم خانواده « غروب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. غرب
 2. مغرب
 3. مغربی
 4. مَغْرِبَانُ : آنجا كه خورشيد غروب مى كند.
 5. اغرب : بسوی غرب
 6. اغترب : قومی که به سمت غرب مهاجرت کرده.
 7. غَرْبِيُون: مردم غربی
 8. اغرب: غربی ترین نقطه

مترادف واژه غروب: افول، شام، شامگاهان، عشا

متضاد غروب: طلوع، سحر

harly

تازه وارد
 1. غرب
 2. مغرب
 3. مغربی
 4. مَغْرِبَانُ : آنجا كه خورشيد غروب مى كند.
 5. اغرب : بسوی غرب
 6. اغترب : قومی که به سمت غرب مهاجرت کرده.
 7. غَرْبِيُون: مردم غربی
 8. اغرب: غربی ترین نقطه

مترادف واژه غروب: افول، شام، شامگاهان، عشا

متضاد غروب: طلوع، سحر

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا