هم خانواده صید چیست ?

bahram

عضو انجمن

هم خانواده صید​

هم خانواده واژه صید چیست ؟
تمامی هم خانواده های صید را نام ببرید ؟

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

طارمی

عضو انجمن
معانی مرتبط با شکار و صید:

 • شکار: گرفتن جانور وحشی برای غذا یا تفریح
 • صید کردن: گرفتن ماهی یا سایر موجودات آبزی
 • دام: حیوان اهلی که برای گوشت، شیر یا پشم پرورش داده می‌شود
 • طعمه: غذایی که برای جذب و شکار حیوان استفاده می‌شود
 • شکارچی: کسی که به شکار حیوانات می‌رود
 • صیاد: کسی که به صید ماهی یا سایر موجودات آبزی می‌پردازد
 • دامداری: پرورش حیوانات اهلی برای گوشت، شیر یا پشم
 • شکارگاه: مکانی که برای شکار حیوانات استفاده می‌شود
 • ماهیگیری: صید ماهی با قلاب و نخ یا سایر ابزارها
 • تور ماهیگیری: وسیله‌ای از نخ یا الیاف برای صید ماهی
معانی مرتبط با به دست آوردن و یافتن:

 • یافتن: پیدا کردن چیزی که گم شده یا پنهان است
 • کشف: پیدا کردن چیزی جدید یا ناشناخته
 • حصول: به دست آوردن چیزی از طریق تلاش یا کوشش
 • اکتشاف: کاوش و بررسی یک مکان یا منطقه جدید
 • استخراج: بیرون آوردن چیزی از زمین یا معدن
 • جمع‌آوری: جمع کردن و انباشتن چیزی
 • غنیمت: چیزی که در جنگ یا نبرد به دست می‌آید
 • محصول: چیزی که از زمین یا گیاهان به دست می‌آید
 • برداشت: جمع‌آوری محصول از زمین
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا