هم خانواده صلیب چیست ?

فرنود

عضو انجمن

هم خانواده صلیب​

هم خانواده واژه صلیب چیست ؟
تمامی هم خانواده های صلیب را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
 • مُصَلَب
 • مَصْلُوب
 • اصْطَلَبَ
 • تَصَلَّبَ
 • صَلَّبَ
 • متصلب
 • صُلَبِي
 • صَلَابَة
 • صَلِيب
 • صَالَب
 • اصلب
 • صَليِبي
 • صَلِيبِيَة
 • صُلَبَة

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
 • مُصَلَب
 • مَصْلُوب
 • اصْطَلَبَ
 • تَصَلَّبَ
 • صَلَّبَ
 • متصلب
 • صُلَبِي
 • صَلَابَة
 • صَلِيب
 • صَالَب
 • اصلب
 • صَليِبي
 • صَلِيبِيَة
 • صُلَبَة
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا