هم خانواده گذشته

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده گذشته چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه گذشته ؟
واژه های هم خانواده « گذشته » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. گذشت
  2. گذشتن
  3. بگذرد
  4. میگذرد
  5. گذر
  6. گذشتیم
  7. می‌گذری

مترادف گذشته: پیش، دیرین، دیرینه، سابق، قبل، قدیم، ماسبق، ماسلف، ماضی، متقدم، سپری، منقضی🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا