• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده گذشته

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده گذشته چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه گذشته ؟
واژه های هم خانواده « گذشته » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. گذشت
  2. گذشتن
  3. بگذرد
  4. میگذرد
  5. گذر
  6. گذشتیم
  7. می‌گذری

مترادف گذشته: پیش، دیرین، دیرینه، سابق، قبل، قدیم، ماسبق، ماسلف، ماضی، متقدم، سپری، منقضی


لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا