هم خانواده تشکر ?

erfan

عضو انجمن

هم خانواده تشکر چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه تشکر ؟
واژه های هم خانواده « تشکر » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. شاکر
  2. شکر
  3. شکرانه
  4. شکرگزار
  5. شکور
  6. مشکور
  7. شکری
  8. متشکر🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا