• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده داوری چیست ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده داوری​

تمامی هم خانواده های واژه داوری ؟
واژه های هم خانواده « داوری » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. داور
  2. داوران
معنی داور: حاکم، حکم، قاضی، میانجی، هیربد🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا