هم خانواده شرکت چیست ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده شرکت​

تمامی هم خانواده های واژه شرکت ؟
واژه های هم خانواده « شرکت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. شریک
  2. شرک
  3. مشرک
  4. تشریک
  5. مشارکت
  6. مشترک
  7. شریک
  8. اشتراک
  9. مشترکین


معنی شرکت: کارتل، کمپانی، کنسرسیوم، انبازی، شراکت​


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا