• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده غرور چیست ?

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده غرور​

هم خانواده واژه غرور چیست ؟
تمامی هم خانواده های غرور را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • غره
  • مغرور
مترادف غرور: تفاخر، تفرعن، تکبر، خودخواهی، خودبزرگ بینی، خودپسندی، خودبینی، خودستایی، خویشتن بینی، فخر، کبر، منیت، نخوت، جوش

متضاد غرور: خضوع

برابر پارسی: خودخواهی، ابرخویشی، باد، برتنی، خود پسندی

لغت نامه دهخدا

غرور
. [ غ ُ ] (ع مص ) فریفتن. (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ) (مصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) (مجمل اللغة). بیهوده امیدوار کردن کسی را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). با لفظ خوردن و شکستن و برآراستن استعمال شود. (از آنندراج ).
اطماع در آنچه صحیح نبود.
|| آراستن خطا، چنانکه گمان رود که صواب است. (از اقرب المواد). || (اِمص ) فریفتگی. فریب. حیله. زرق. (دستور الاخوان ) (دهار) :
بدان ای گرفتار بند غرور
در این است رسم سرای سرور...

شراره

عضو فعال
  • غره
  • مغرور
مترادف غرور: تفاخر، تفرعن، تکبر، خودخواهی، خودبزرگ بینی، خودپسندی، خودبینی، خودستایی، خویشتن بینی، فخر، کبر، منیت، نخوت، جوش

متضاد غرور: خضوع

برابر پارسی: خودخواهی، ابرخویشی، باد، برتنی، خود پسندی

لغت نامه دهخدا

غرور
. [ غ ُ ] (ع مص ) فریفتن. (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ) (مصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) (مجمل اللغة). بیهوده امیدوار کردن کسی را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). با لفظ خوردن و شکستن و برآراستن استعمال شود. (از آنندراج ).
اطماع در آنچه صحیح نبود.
|| آراستن خطا، چنانکه گمان رود که صواب است. (از اقرب المواد). || (اِمص ) فریفتگی. فریب. حیله. زرق. (دستور الاخوان ) (دهار) :
بدان ای گرفتار بند غرور
در این است رسم سرای سرور.
فردوسی.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا