هم خانواده اقامت

MINA

عضو انجمن

هم خانواده اقامت چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه اقامت ؟
واژه های هم خانواده « اقامت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. مقیم
  2. قیم
  3. قامت
  4. قدمت

مترادف اقامت : اتراق، توقف، سکنا، سکونت، ماندن، ماندن، زیستن، ماندگار شدن، ماندگاری🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا