هم خانواده ولایت چیست ?

bahram

عضو انجمن

هم خانواده ولایت​

هم خانواده واژه ولایت چیست ؟
تمامی هم خانواده های ولایت را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  1. ولی
  2. والی
  3. مولا
  4. ولایه

ولایت​

/velAyat/​

مترادف ولایت: ارشدیت، امارت، حکومت، رهبریت، رهبری، مرشدی، وصایت، وکالت، خطه، سرزمین، شهر، مدینه، مملکت بلد

برابر پارسی: سرپرستی، فرمانروایی
,ghdj

شراره

عضو فعال
  1. ولی
  2. والی
  3. مولا
  4. ولایه

ولایت​

/velAyat/​

مترادف ولایت: ارشدیت، امارت، حکومت، رهبریت، رهبری، مرشدی، وصایت، وکالت، خطه، سرزمین، شهر، مدینه، مملکت بلد

برابر پارسی: سرپرستی، فرمانروایی
,ghdj
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا