• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده صاحب

MINA

عضو انجمن

هم خانواده صاحب چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه صاحب ؟
واژه های هم خانواده « صاحب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. تصاحب
 2. صاح
 3. مصاحب
 4. صاحبان
 5. اصحب
 6. اصحاب

مترادف صاحب: معاشر، همراه، هم سفر، هم صحبت، همنشین، آقا، ارباب، مخدوم، مولا، خداوند، دارنده، ذی حق، مالک، موجر، خواجه، وزیر

harly

تازه وارد
 1. تصاحب
 2. صاح
 3. مصاحب
 4. صاحبان
 5. اصحب
 6. اصحاب

مترادف صاحب: معاشر، همراه، هم سفر، هم صحبت، همنشین، آقا، ارباب، مخدوم، مولا، خداوند، دارنده، ذی حق، مالک، موجر، خواجه، وزیر

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا