هم خانواده گفتار

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده گفتار چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه گفتار ؟
واژه های هم خانواده « گفتار » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. گفت
  2. گفتنی
  3. گفتاری
  4. گفته
  5. گویم
  6. می‌گوییم
  7. بگو

مترادف گفتار: بیان، تکلم، سخن، عرض، کلام، گفتمان، گفت، مثل، نطق، واج

متضاد گفتار: شنیدار🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا