هم خانواده سازش

Sharifimoghaddam

تازه وارد

هم خانواده سازش چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه سازش ؟
واژه های هم خانواده « سازش » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. سازگار
 2. سازگاری
 3. سازگارا
 4. سازشگر
 5. سازشمند
 6. سازشطلب
 7. ناسازگار
 8. ناسازگاری
 9. سازشگریز

مترادف سازش: آشتی، اصلاح، توافق، سازگاری، سلوک، صلح، موالفت، مدارا، مصالحه، موافقت، هم دستی

متضاد سازش: ناسازگاری، بدسلوکی

arsam

عضو انجمن
 1. سازگار
 2. سازگاری
 3. سازگارا
 4. سازشگر
 5. سازشمند
 6. سازشطلب
 7. ناسازگار
 8. ناسازگاری
 9. سازشگریز

مترادف سازش: آشتی، اصلاح، توافق، سازگاری، سلوک، صلح، موالفت، مدارا، مصالحه، موافقت، هم دستی

متضاد سازش: ناسازگاری، بدسلوکی

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا