• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده سازش

Sharifimoghaddam

تازه وارد

هم خانواده سازش چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه سازش ؟
واژه های هم خانواده « سازش » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. سازگار
 2. سازگاری
 3. سازگارا
 4. سازشگر
 5. سازشمند
 6. سازشطلب
 7. ناسازگار
 8. ناسازگاری
 9. سازشگریز

مترادف سازش: آشتی، اصلاح، توافق، سازگاری، سلوک، صلح، موالفت، مدارا، مصالحه، موافقت، هم دستی

متضاد سازش: ناسازگاری، بدسلوکی

arsam

عضو انجمن
 1. سازگار
 2. سازگاری
 3. سازگارا
 4. سازشگر
 5. سازشمند
 6. سازشطلب
 7. ناسازگار
 8. ناسازگاری
 9. سازشگریز

مترادف سازش: آشتی، اصلاح، توافق، سازگاری، سلوک، صلح، موالفت، مدارا، مصالحه، موافقت، هم دستی

متضاد سازش: ناسازگاری، بدسلوکی

 
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا