هم خانواده مشفق

zanyar

عضو انجمن

هم خانواده مشفق چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه مشفق ؟
واژه های هم خانواده « مشفق » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. شفیق
  2. اشفق
  3. شفق
  4. شفوق

مترادف شفیق: بامحبت، حمیم، دلسوز، مهربان، نرمخو

متضاد شفیق: قسی، نامهربان

برابر پارسی: مهربان، مهرورز، دلسوز

fatima

عضو فعال
  1. شفیق
  2. اشفق
  3. شفق
  4. شفوق

مترادف شفیق: بامحبت، حمیم، دلسوز، مهربان، نرمخو

متضاد شفیق: قسی، نامهربان

برابر پارسی: مهربان، مهرورز، دلسوز

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

دکتر_رضایی

عضو فعال
النص الأصليالمعنى
شَفِيق شَفِيق : مترادف (الشَّفُوق) به معناى مهربان است.
شَفقشَفق : مترادف (الشفُوق) است به معناى مهربان.
أَشْفَقَ أَشْفَقَ : إشْفَاقاً [شفق] عليه: بر او مهر و محبت ورزيد
- عليه و منهُ: از او بر حذر شد و ترسيد
- الشي ءَ: آن چيز را كم كرد
- الرَّجُلُ: آن مرد به شفق در آمد
- تِ الريحُ: باد به سختى وزيد و گرد و خاك برافراشت.
شَفُوقشَفُوق : با محبت و مهربانى، نصيحت كننده و دلسوز.
شفَق شفَق : سرخى نور خورشيد بهنگام غروب
- ج اشْفَاق: مهربانى، ترس، روز، ناحيه، هر چيزى پست؛
«ثَوبٌ شَفَقٌ»: پارچه ى بد بافت.
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا