• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده صدمه

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده صدمه چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه صدمه ؟
واژه های هم خانواده « صدمه » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. مصدوم
  2. صدم = ضربه
  3. تصادم
  4. صادم = ضربه زننده

مترادف صدمه: آزار، آسیب، جراحت، خدشه، زیان، ضرر، گزند، لطمه، مضرت، برخورد، شتم، شوک، عیب، نقص

برابر پارسی: آسیب، آفت، زیان، گزند

RAFSANJANI

عضو انجمن
  1. مصدوم
  2. صدم = ضربه
  3. تصادم
  4. صادم = ضربه زننده

مترادف صدمه: آزار، آسیب، جراحت، خدشه، زیان، ضرر، گزند، لطمه، مضرت، برخورد، شتم، شوک، عیب، نقص

برابر پارسی: آسیب، آفت، زیان، گزند

 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا