هم خانواده ترغیب چیست ?

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده ترغیب​

تمامی هم خانواده های واژه ترغیب ؟
واژه های هم خانواده « ترغیب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  • ترغیب
  • رغبت
  • مرغوب
  • مرغوبیت
  • راغب
  • مترغبه

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا