• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده معین

NAZILA

عضو انجمن

هم خانواده معین چیست ?​

هم خانواده های واژه معین چیست ?
تمامی هم خانواده های معین را نام ببرید ؟
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست
 • عِين
 • عِيَانِي
 • مَعْيُونَة
 • مَعِين
 • عَيَان
 • أَعْيَان
 • عائِن
 • مَعْيُون
 • عُوَيْنَات
 • مِعْيَان
 • مُعَايَنَة
 • عُيَيْنَة
 • عَيْنِيَة
 • عَيْنَاء
 • عُوَيْنَة
 • عِينَة
 • عَيُون
 • أَعْيَن
 • اعْتَان
 • تَعَيَّنَ
 • عانَ
 • عايَنَ
 • تعيين

زیباکلام

عضو انجمن
 • عِين
 • عِيَانِي
 • مَعْيُونَة
 • مَعِين
 • عَيَان
 • أَعْيَان
 • عائِن
 • مَعْيُون
 • عُوَيْنَات
 • مِعْيَان
 • مُعَايَنَة
 • عُيَيْنَة
 • عَيْنِيَة
 • عَيْنَاء
 • عُوَيْنَة
 • عِينَة
 • عَيُون
 • أَعْيَن
 • اعْتَان
 • تَعَيَّنَ
 • عانَ
 • عايَنَ
 • تعيين

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا