کیفر خواست چیست ؟

پاسخ درست
کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم می باشد .

کیفر خواست هنگامی صادر می گردد که تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است.

کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود
با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود
واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد،
هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد
ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست
متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه او را محکوم کند.

hamid8451

تازه وارد
کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم می باشد .

کیفر خواست هنگامی صادر می گردد که تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است.

کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود
با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود
واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد،
هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد
ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست
متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه او را محکوم کند.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا