هم خانواده عاجل چیست ?

عاطفه

تازه وارد

هم خانواده عاجل​

تمامی هم خانواده های واژه عاجل ؟
واژه های هم خانواده « عاجل » چیستند ؟
 
پاسخ درست
مُسْتَعْجَل مُسْتَعْجَل : [عجل]: مفع، شتابزده، ضرورت فورى.
مُعَجَلمُعَجَل : [عجل]: مفع، كار لازم و ضرورى و فورى.
مُسْتَعْجَلَة مُسْتَعْجَلَة : [عجل]: مؤنث (المُسْتَعْجَل) است؛
«قاضي الأمورِ المُسْتَعْجَلَة»:
رسيدگى خارج از نوبت به دعوائى از طرف رئيس دادگاه؛
«طريقٌ مُسْتَعْجَلَة»: راه كوتاه و نزديك.
اسْتَعْجَلَ اسْتَعْجَلَ : اسْتِعْجَالًا [عجل] هُ:
به او تأكيد كرد تا در كار شتاب كند، بر او سبقت و پيشى گرفت.
أَعْجَلَ أَعْجَلَ : إعْجَالًا [عجل] هُ: از او سبقت گرفت، او را برانگيخت
- تِ النَّاقَةُ: ماده شتر بچه ى ناتمام افكند
- هُ الوقتُ عَنْ : وقت...

zanyar

عضو انجمن
مُسْتَعْجَل مُسْتَعْجَل : [عجل]: مفع، شتابزده، ضرورت فورى.
مُعَجَلمُعَجَل : [عجل]: مفع، كار لازم و ضرورى و فورى.
مُسْتَعْجَلَة مُسْتَعْجَلَة : [عجل]: مؤنث (المُسْتَعْجَل) است؛
«قاضي الأمورِ المُسْتَعْجَلَة»:
رسيدگى خارج از نوبت به دعوائى از طرف رئيس دادگاه؛
«طريقٌ مُسْتَعْجَلَة»: راه كوتاه و نزديك.
اسْتَعْجَلَ اسْتَعْجَلَ : اسْتِعْجَالًا [عجل] هُ:
به او تأكيد كرد تا در كار شتاب كند، بر او سبقت و پيشى گرفت.
أَعْجَلَ أَعْجَلَ : إعْجَالًا [عجل] هُ: از او سبقت گرفت، او را برانگيخت
- تِ النَّاقَةُ: ماده شتر بچه ى ناتمام افكند
- هُ الوقتُ عَنْ : وقت بسيار كمى براى او ماند تا
- الشي ءَ: آن چيز را با شتاب خورد.
عَجَّلَ عَجَّلَ : تَعْجِيلًا [عجل]: شتاب كرد
- هُ: بر او پيشى گرفت، او را برانگيخت
- لَهُ مِنَ الثَّمَن كذا: مبلغى به او پرداخت نمود
- اللَّحْمَ: گوشت را با شتاب پُخت.
 
پاسخ درست

طارمی

عضو انجمن
مستعجلة (متعجلة)عكس‌العمل عجولانه، واكنش عجولانه، عكس‌العمل شتابزده،
واكنش شتابزده
عَجَلَة عَجَلَة : ج عَجَل و عِجَال و أَعْجَال:
سرعت و شتاب، سَبُكى، چرخ، گل و لاى،
ابزارى كه با آن بار حمل كنند.
عِجْل عِجْل : ج عُجُول و عِجَلَة و عِجَال (ح) : گوساله.
عَجْلَان عَجْلَان : ج عَجَالَى و عُجَالَى و عِجَال : شتابگر، شتاب كننده.
عِجْلَة عِجْلَة : ج عِجَل و عِجَال (ح): گوساله ماده، چرخ.
عَجُولعَجُول : ج عُجُل [عجل]: شتابان، پُر شتاب.
مِعْجَالمِعْجَال : ج مَعَاجِيل [عجل]: اصرار كننده؛
«معاجيلُ الطرقِ»: راههاى كوتاه.
عَجْلَيعَجْلَي : مؤنث (العَجْلَان) است.
عَجِيل عَجِيل : ج عِجَال: شتابگر، شتابان.
عاجِلة عاجِلة : مؤنث (العَاجل) است، دنيا.
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا