• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده تحمیل

zanyar

عضو انجمن

هم خانواده تحمیل چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه تحمیل ؟
واژه های هم خانواده « تحمیل » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. حامل
 2. حامله
 3. محموله
 4. محمول
 5. حمال
 6. حمالی
 7. تحمیلی
 8. استحمال

مترادف تحمیل: تکلیف، نامیل خواهی، گردن باری، مجبورسازی، واداشتگی

برابر پارسی: سربار کردن، بار کردن، بیش از تاب و توان

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
 1. حامل
 2. حامله
 3. محموله
 4. محمول
 5. حمال
 6. حمالی
 7. تحمیلی
 8. استحمال

مترادف تحمیل: تکلیف، نامیل خواهی، گردن باری، مجبورسازی، واداشتگی

برابر پارسی: سربار کردن، بار کردن، بیش از تاب و توان

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا