متضاد مشتاق ?

mohammadali

عضو انجمن

متضاد مشتاق​

تمامی واژه های متضاد « مشتاق » را ذکر کیند . متضاد واژه متضاد چیست ?
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا