• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

مترادف و متضاد محنت

MINA

عضو انجمن

مترادف و متضاد واژه محنت​

مترداف و متضاد واژه محنت را نام ببرید . تمامی واژه های مترادف با محنت ؟ تمامی واژه های متضاد با محنت ؟
 

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا