• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

متضاد

 1. mohammadali

  متضاد مشتاق ?

  متضاد مشتاق تمامی واژه های متضاد « مشتاق » را ذکر کیند . متضاد واژه متضاد چیست ?
 2. شراره

  متضاد کلمه متعاقبا ?

  متضاد کلمه متعاقبا تمامی کلمات متضاد با متعاقبا را نام ببرید ؟
 3. جمشیدی

  مترادف و متضاد نیازمند چیست ?

  مترادف و متضاد نیازمند تمامی واژه های مترادف و متضاد نیازمند چیست ؟ مترادف نیازمند ؟ متضاد نیازمند ؟
 4. جمشیدی

  متضاد و مترادف متصل چیست ?

  مترادف و متضاد متصل تمامی واژه های مترادف و متضاد متصل چیست ؟ مترادف متصل ؟ متضاد متصل ؟
 5. جمشیدی

  متضاد و مترادف شوکت چیست ?

  مترادف و متضاد شوکت تمامی واژه های مترادف و متضاد شوکت چیست ؟ مترادف شوکت ؟ متضاد شوکت ؟
 6. جمشیدی

  مترادف و متضاد شجاعانه چیست ?

  مترادف و متضاد شجاعانه تمامی واژه های مترادف و متضاد شجاعانه چیست ؟ مترادف شجاعانه ؟ متضاد شجاعانه ؟
 7. جمشیدی

  مترادف و متضاد برشته

  مترادف و متضاد برشته تمامی واژه های مترادف و متضاد برشته چیست ؟ مترادف برشته ؟ متضاد برشته ؟
 8. جمشیدی

  مترادف و متضاد دید چیست ?

  مترادف و متضاد دید تمامی واژه های مترادف و متضاد دید چیست ؟ مترادف دید ؟ متضاد دید ؟
 9. MINA

  مترادف و متضاد هنر

  مترادف و متضاد هنر مترادف و متضاد هنر چیست ؟ مترادف واژه هنر ؟ متضاد واژه هنر ؟
 10. MINA

  مترادف و متضاد محنت

  مترادف و متضاد واژه محنت مترداف و متضاد واژه محنت را نام ببرید . تمامی واژه های مترادف با محنت ؟ تمامی واژه های متضاد با محنت ؟
 11. MINA

  مترادف و متضاد ثابت

  مترادف و متضاد ثابت مترادف و متضاد های واژه ثابت را نام ببرید . تمامی مترادف ها و متضاد های « ثابت » ؟

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا