کارراهه شغلی چیست ؟

خواهران_بسیج

عضو انجمن
دسته بندی و مجموعه ای شغلی از ترجیحات یک فرد است که وارد آن شده و مسیر زندگی شغلی و کاری خود را در آن سپری می کند. برای مثال، سلامت یا آی تی یا ساخت و ساز یا حتی صنعت. خوشه شغلی در واقع مجموعه ای از کارراهه های شغلی است که خصوصیت های مشابهی دارند.

تعریف دیگری از مسیر یا کارراهه شغلی بیان می کند که یک کارراهه شغلی یا Career Path همان مسیری است که فرد در یک موضوع خاص شغلی از لحظه شروع تا زمانی که بازنشست شود قدم به قدم طی کرده و در آن پیشرفت می کند. شاید بگویید برخی از افراد هیچ پیشرفتی در مسیر کاری خود ندارند که در اینجا می توان گفت فرد اصلا اهمیتی به مسیررشد یا کارراهه شغلی خود نداده یا اطلاعی از آن ندارد.


ذات طبیعی انسان پیشرفت طلب است و علاقه دارد از پله ای به پله دیگر صعود کند و این پیشرفت ایجاد حسی مطلوب در وی می کند. همچنین داشتن یک هدف بلندمدت و چشم انداز شغلی می تواند موجب افزایش انگیزه کاری در افراد شود لذا داشتن چشم انداز شغلی بخصوص برای یک سازمان در مواجهه با کارمندان لازم است.
 

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا