هم خانواده گیاه

پاسخ درست
  1. گیاهخوار
  2. گیاهخواری
  3. گیاهی
  4. گیاهان
  5. گیاه شناس

/giyAh/

مترادف گیاه: رستنی، سبزه، علف، نامی، نبات، بوته


موضوعات مشابه
نویسنده عنوان انجمن پاسخ ها تاریخ
RAFSANJANI هم خانواده محذور زبان فارسی 1
S هم خانواده قطع زبان فارسی 1
S هم خانواده تدریس زبان فارسی 1
S هم خانواده محبت زبان فارسی 1
S هم خانواده سازش زبان فارسی 1

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا