• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده علم چیست ?

پاسخ درست

هم خانواده کلمه علم :

 • علیم

 • معلم

 • تعلیم

 • عالم

 • اعلام

 • معلوم

مترادف کلمه علم:

 • معروف

 • یقین

 • مشهور

 • بیرق

 • نامی

معنی کلمه علم:

 • نشان

 • دانایی

  ...

fatima

عضو فعال

هم خانواده کلمه علم :

 • علیم

 • معلم

 • تعلیم

 • عالم

 • اعلام

 • معلوم

مترادف کلمه علم:

 • معروف

 • یقین

 • مشهور

 • بیرق

 • نامی

معنی کلمه علم:

 • نشان

 • دانایی

 • پرچم

 • دانش

 • درفش

متضاد کلمه علم:

 • جهل

 • نادانی

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا