هم خانواده نقض ?

پاسخ درست
  1. تناقض
  2. نقیض
  3. ناقض
  4. منقوض
  5. منقضی
  6. منقرض

مترادف نقض: ابطال، اقاله، انهدام، بطلان، حذف، رد، شکستن، عهدشکنی، فسخ، لغو، نسخ، نکول، ویرانی

متضاد نقض: ابرام🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا