• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده منصب چیست ?

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده منصب​

هم خانواده واژه منصب چیست ؟
تمامی هم خانواده های منصب را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
 1. مَنْصُوب
 2. يانَصِيب
 3. تَنَاصِيب
 4. مَنْصَبَة
 5. مُنَصَب
 6. مَنْصُوبَة
 7. أَناصِيب
 8. نِصَاب
 9. أَنْصَب
 10. انْتَصَبَ
 11. تَنَاصَبَ
 12. تَنَصَّبَ
 13. نَصَّبَ
 14. نَاصَبَ
 15. منتصب
 16. تنصيب
 17. نَصِيب
 18. انتصاب
 19. نُصْبَة

مترادف منصب: پایگاه، جاه، درجه، قدر، مرتبه،...

mohammadali

عضو انجمن
 1. مَنْصُوب
 2. يانَصِيب
 3. تَنَاصِيب
 4. مَنْصَبَة
 5. مُنَصَب
 6. مَنْصُوبَة
 7. أَناصِيب
 8. نِصَاب
 9. أَنْصَب
 10. انْتَصَبَ
 11. تَنَاصَبَ
 12. تَنَصَّبَ
 13. نَصَّبَ
 14. نَاصَبَ
 15. منتصب
 16. تنصيب
 17. نَصِيب
 18. انتصاب
 19. نُصْبَة

مترادف منصب: پایگاه، جاه، درجه، قدر، مرتبه، مقام، پیشه، سمت، شغل، کار

برابر پارسی: پایه، جا، رده، فرمندی

معنی منصب در لغت نامه دهخدا​

منصب. [ م َ ص ِ / ص َ ] (ع اِ) جای بازگشت. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
|| جای برپا شدن. (غیاث ) (آنندراج ). جای مرتفع و جایی که در آن چیزی افراخته می کنند. (ناظم الاطباء).
|| اصل هر چیزی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اصل. (اقرب الموارد). اصل مردم و جز او. (مهذب الاسماء). فلان له منصب صدق ؛ یعنی فلان دارای اصل و نژاد نیکی است. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || رتبه. (غیاث ) (آنندراج ). رتبه و عهده ای که از جانب پادشاه به کسی مرحمت می گردد و وَرج و یا وِرج نیز گویند. (ناظم الاطباء). حسب و مقام و از آن به شرف استعاره کنند، و منه منصب الولایات السلطانیة و الشرعیة. و در شفاءالغلیل گوید: در کلام مولدین منصب عبارت است از عمل و شغلی که شخص بر عهده می گیرد. (از اقرب الموارد). پایه. مقام. پایگاه. رتبه. ج ، مناصب.
 
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا