هم خانواده محقق چیست ?

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده محقق​

هم خانواده واژه محقق چیست ؟
تمامی هم خانواده های محقق را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • تحقق
  • تحقیق
  • حقوق
  • حق

لغت نامه دهخدا
مغفرت
. [ م َ ف ِ رَ ] (ع اِمص )آمرزش و عفو و بخشش گناهان. (ناظم الاطباء). بخشایش سیئات کسی. آمرزش گناهان. غفران. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مغفرة : چون جهاد که برای مال کرده شود... عز مغفرت می توان یافت. (کلیله و دمنه ).
از نسیم مغفرت کآبی و خاکی یافته
آتشی را از انا گفتن پشیمان دیده اند.
خاقانی.

شراره

عضو فعال
  • تحقق
  • تحقیق
  • حقوق
  • حق

لغت نامه دهخدا
مغفرت
. [ م َ ف ِ رَ ] (ع اِمص )آمرزش و عفو و بخشش گناهان. (ناظم الاطباء). بخشایش سیئات کسی. آمرزش گناهان. غفران. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مغفرة : چون جهاد که برای مال کرده شود... عز مغفرت می توان یافت. (کلیله و دمنه ).
از نسیم مغفرت کآبی و خاکی یافته
آتشی را از انا گفتن پشیمان دیده اند.
خاقانی.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا