هم خانواده عظیم چیست ?

هم خانواده عظیم​

هم خانواده واژه « عظیم » چیست ؟
تمامی هم خانواده های « عظیم » را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
 1. عظمی
 2. اعظم
 3. معظم
 4. عظمت
 5. اسْتَعْظَمَ ( خود بزرگ پنداری ، تکبر )
 6. عَظَائِم ( عمل بزرگ )
 7. عَظَمَات ( بزرگان یک قوم و قبیله )
 8. مُعْظَم
 9. مُعْظَمَة
 10. أَعْظَم
 11. اسْتَعْظَمَ
 12. تَعَاظَمَ
 13. تَعَظَّمَ
 14. عَظَّمَ
 15. عَظَائِم
 16. عَظْمِي
 17. عُظَام
 18. عُظَامَة
 19. عَظِيمَة
 20. عَظِيم
 21. عَظَمَات
 22. عَظَمَة
 23. العِظْم

...

فرنود

عضو انجمن
 1. عظمی
 2. اعظم
 3. معظم
 4. عظمت
 5. اسْتَعْظَمَ ( خود بزرگ پنداری ، تکبر )
 6. عَظَائِم ( عمل بزرگ )
 7. عَظَمَات ( بزرگان یک قوم و قبیله )
 8. مُعْظَم
 9. مُعْظَمَة
 10. أَعْظَم
 11. اسْتَعْظَمَ
 12. تَعَاظَمَ
 13. تَعَظَّمَ
 14. عَظَّمَ
 15. عَظَائِم
 16. عَظْمِي
 17. عُظَام
 18. عُظَامَة
 19. عَظِيمَة
 20. عَظِيم
 21. عَظَمَات
 22. عَظَمَة
 23. العِظْم

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا