هم خانواده مفتخر

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده مفتخر چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه مفتخر ؟
واژه های هم خانواده « مفتخر » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. فاخر
 2. افتخار
 3. افتخاری
 4. مفاخر
 5. فخر
 6. فخری
 7. فخیر
 8. تفاخر
 9. استفخار
 10. مفخور

متفخر [ م ُ ت َ ف َخ ْ خ ِ ] ( ع ص ) بزرگی نماینده، ( آنندراج ) ( از منتهی الارب )، متکبر و بزرگی نماینده ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ) فخرکننده ( مهذب الاسماء ) و رجوع به تفخر شود.

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. فاخر
 2. افتخار
 3. افتخاری
 4. مفاخر
 5. فخر
 6. فخری
 7. فخیر
 8. تفاخر
 9. استفخار
 10. مفخور

متفخر [ م ُ ت َ ف َخ ْ خ ِ ] ( ع ص ) بزرگی نماینده، ( آنندراج ) ( از منتهی الارب )، متکبر و بزرگی نماینده ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ) فخرکننده ( مهذب الاسماء ) و رجوع به تفخر شود.

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا