هم خانواده نماز چیست ?

ستاره_قطبی

عضو فعال

هم خانواده نماز​

هم خانواده های واژه « نماز » را نام ببرید ؟ هم خانواده نماز چیست ؟
 
پاسخ درست
  • پس نماز
  • پیش نماز
  • دست نماز
  • نمازی
  • نمازمند
  • نمازپسند
  • بی نماز

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا