هم خانواده صادق

MINA

عضو انجمن

هم خانواده صادق چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه صادق ؟
واژه های هم خانواده « صادق » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. صدیق
 2. صدوق
 3. صدیقه
 4. تصدیق
 5. اصدق
 6. مصداق
 7. صادقیه
 8. صدق

مترادف واژه صادق: راستگو، صدیق، راستین، مخلص، راستگو، پاکدل، درستکار، رو راست

متضاد صادق: کاذب

harly

تازه وارد
 1. صدیق
 2. صدوق
 3. صدیقه
 4. تصدیق
 5. اصدق
 6. مصداق
 7. صادقیه
 8. صدق

مترادف واژه صادق: راستگو، صدیق، راستین، مخلص، راستگو، پاکدل، درستکار، رو راست

متضاد صادق: کاذب

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا