• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده صادق

MINA

عضو انجمن

هم خانواده صادق چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه صادق ؟
واژه های هم خانواده « صادق » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. صدیق
 2. صدوق
 3. صدیقه
 4. تصدیق
 5. اصدق
 6. مصداق
 7. صادقیه
 8. صدق

مترادف واژه صادق: راستگو، صدیق، راستین، مخلص، راستگو، پاکدل، درستکار، رو راست

متضاد صادق: کاذب

harly

تازه وارد
 1. صدیق
 2. صدوق
 3. صدیقه
 4. تصدیق
 5. اصدق
 6. مصداق
 7. صادقیه
 8. صدق

مترادف واژه صادق: راستگو، صدیق، راستین، مخلص، راستگو، پاکدل، درستکار، رو راست

متضاد صادق: کاذب

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا