• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

صادق

  1. MINA

    هم خانواده صادق

    هم خانواده صادق چیست ? تمامی هم خانواده های واژه صادق ؟ واژه های هم خانواده « صادق » چیستند ؟


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا